Koodauskerho

Koodiopisto.fi sivusto toimii julkaisu- ja tiedotuskanavana lasten ja nuorten koodauskerholle joka toimii Pohjanmaalla Laihian kunnassa. Kerhon toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön eli Pohojalaanen kökkähenki (=talkoohenki) elää myös koodauksen saralla.

Koodauskerhossa tutustutaan ohjelmoinnin maailmaan tutustumalla erilaisiin ohjelmointiympäristöihin ja tekemällä niillä käytännön kokeiluja ja harjoituksia. Samalla opitaan ymmärtämään tietokoneiden toimintaa sekä tietoteknisiä taitoja ja käsitteitä, joita ohjelmoinnissa tarvitaan. Tarkoituksena on antaa eväät siihen, että ohjelmoinnista kiinnostunut kerholainen pääsee kerhon jälkeen omatoimisesti eteenpäin.

Osallistujalta ei vaadita aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista, mutta edellytetään kiinnostusta aiheeseen. Kerhossa tehtävien harjoitusten taso määräytyy osallistujien mukaan siten, että kaikentasoisille osallistujille löytyy tekemistä ja opittavaa. Harjoituksista on pyritty tekemään mahdollisimman kiinnostavia ja innostavia kerhon osallistujien kannalta.

Kerho järjestetään Laihian Kirkonkylän yläasteen tiloissa, jossa meillä on käytössämme koulun tietokoneet. Kerholla on lisäksi muutamia LEGO Mindstorms EV3 robottisarjoja. Kerhossa käytettävät ohjelmistot ovat ilmaisia ja useimmat toimivat suoraan www-selaimessa.

Koodaamalla oppii koodaamaan!